Nhiều bạn bắt đầu tập gõ tiếng hàn gặp khá nhiều khó khăn trong việc soạn thảo. Đặc biệt là các bạn nữ vì thường thì các bạn rất ít biết về công nghệ, phải mò mò rất lâu. Nên vì thế, hôm nay mình xin chia sẻ về cách để gõ bàn phím nhanh chóng. Mình nghĩ các bạn sẽ cần tìm hiểu cách này để bổ trợ công việc học tiếng hàn của mình đó nha.

Đây là bảng chữ cái để các bạn luyện tập và tìm hiểu. Cùng với với, dưới đây là chú thích mình đã chuẩn bị trước:

Chú thích:

+Dòng đầu :Kí tự tiếng
+Dòng chữ màu ghi: Shift + phím tương ứng
+Dòng chữ màu xanh: Nút trên bàn phím
+Dòng cuối cùng là phiên âm.

Vị trí thực tế của bàn phím

Bạn có thể nhìn trên chiếc bàn phím của mình, trong đó bạn có thể sử dụng miếng dán bàn phím tiếng hàn để dán lên bàn phím latinh khi tập soạn thảo.

bàn phím tiếng hàn trên giao diện máy tính để dễ so sánh

bàn phím tiếng hàn trên giao diện máy tính để dễ so sánh

Qui tắc gõ:

– Bảng trên là chữ đơn, thường 1 chữ có >1 chữ đơn, gõ chữ đơn thì nhìn bảng trên đánh vào:

Ví dụ:

ㅁ = a
ㅂ = q
ㅆ = Shift-T
ㅅ = t
ㄷ = e
ㄸ = Shift-E

Khi muốn đánh chữ đôi hay ba: đánh các bộ theo thứ tự từ trái -> phải, từ trên -> dưới

Ví dụ:

브 = qm
쁘 = Shift-q m
또 = shift-e h
퉅 = x n x
쏬 = Shift-t n Shift-t;
려 = Shift-t u
꼬 = Shift-r h
흫 = gmg….

Bạn có thể thực hành bằng cách soạn thảo thử, thoải mái. Tuy nhiên, bạn vẫn phải tuân theo quy tắc gõ từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.

Và tất cả bộ chữ sẽ nhập lại và thỉnh thoảng cũng cần phải bấm nút Shifft (nút này dùng để gấp đôi 1 ký tự lên).

1 số ví dụ về cách soạn thảo

Warrior = 워리어 (dnjfldj)
Rogue = 로그 (fhrm)
Wizard = 위저드 (dnlwjem)
Warlock = 워락 (dnjfkr)
Bard = 바드 or 시인 (qkem or tldls)
Cleric = 클레릭 (zmffpflr)
Party Me = 파티초대 (vkxlcheo)
Dont kick me plz = 차지마 (ckwlak)
Sorry = ㅈㅅ (wt)
Dont understand korean = 치지마 (clwlak)
Thank you = ㄳ (rt)

Trên đây là một số thông tin mà mình đã sưu tầm từ dp.lhu.edu.vn, cám ơn về bài viết của trang và hy vọng các bạn có thể tập luyện thành công.

Bạn cũng có thể tham khảo bàn phím soạn thảo tiếng Hàn để hỗ trợ cho việc soạn thảo của mình.

Facebook Comments
Tìm hiểu ngay bảng chữ cái tiếng Hàn và các phím gõ
5 (100%) 3 votes

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to Top